přihláška_na_ZZA_opr.pdf

23.-24.4. a 7.5.-8.5.

Zdravotník zotavovacích akcí, je kurz programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 40 hodin. Po absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.

KURZ ZZA

Zdravotník zotavovacích akcí, je kurz programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 40 hodin. Po absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd.
Táboroví vedoucí, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže atd. Ti všichni dobře vědí, že ve světě dětských her občas stačí jeden špatný krok a úraz je na světě. Chcete-li být na vážné, ale i zdánlivě drobné úrazy dobře připravení, zvolte tento akreditovaný kurz. Odbouráte nejen přirozený strach a naučíte se skutečně pomoci, a díky získanému  certifikátu můžete zastávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí. Pokud jde o dětský kolektiv, jsou normy týkající se bezpečnosti mnohem přísnější, než v případě kolektivu dospělých. Na školách v přírodě, případně ostatních akcích pořádaných školou.
Cena kurzu: 3 500 Kč / osobu.
Pro členy ČRDM a Dubno,z.s. 2400Kč / osobu.
(účastníky přihlašuje jejich organizace), (Kurz nepodléhá platbě DPH.)
Částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. 
Každý účastník obdrží osvědčení o rekvalifikaci s NEOMEZENOU PLATNOSTÍ, pokud splní následující
Podmínky:
Dosažené minimálně střední vzdělání (minimálně střední odborné učiliště). 
Uhradí částku nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu, pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky.
Věk žadatele minimálně 18. let. Absolvování kurzu bez absence v délce 40 hodin.
Zvládnutý závěrečný písemný a praktický test na min. 80%
V ceně je zahrnut oběd, pitný režim, skripta, vytištěné výukové prezentace, vyhlášky a zákony, zdravotnický deník, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu.
Délka kurzu: 4 dny, kurz je rozdělen do dvou víkendů následovně:
sobota 23.4.2022 od 9:00 hod. a neděle 24.4.2022 od 9:00 hod.
sobota 7.5.2022 od 9:00 hod. a neděle 8.5.2022 od 9:00 hod.
Možnost ubytování přímo v budově, kde se koná kurz. (nutná rezervace) Cena 250 Kč / osobu / noc se snídaní.