NÁKUP STANŮ, STOLŮ A LAVIC

V roce 2023, jsme podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, díky místní MAS Mezi Úpou a Metují. Na základě, které jsme pořídili pro děti dva nůžkové stany 6x3m, pět stolů a deset lavic. Vybavení slouží k volnočasovým aktivitám na Dubně a zároveň je podpůrným vybavením pro partnerské organizace.