PASTVA

Zpracováváme projekt pro divokou pastvu koní. V přírodní rezervaci jsou i místa, poznamenaná minulým režimem, například na místech zaniklého rybníka. Ten byl revitalizován po závozu a dodnes, i když je součástí přírodní rezervace tak, nemá žádnou hodnotu. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s ČSOP podniknout kroky k nápravě a vrátit život i sem.  

Spolupráce s AOPK a chko

Od roku 2012 se smluvně podílíme na plnění MAS v rámci vyhlášené Natura 2000. V Evropsky významné lokalitě dbáme, dle pokynů AOPK, na správnou migraci chráněné kuňky postupným uvolňováním migračních cest a redukcí rákosu kolem tůní. Podle přísných opatření kosíme louky a každoročně dbáme na ponechání travních pásů, pro vývoj hmyzu. Snažíme se o potlačení rákosu v lokalitách chráněné květeny. Redukujeme náletové dřeviny a držíme, tak louky v původních tvarech. Staráme se i mimo území přírodní rezervace Dubno o broukoviště, kosení a vývin motýlů.

uklidové akce 

Dubno je zapojeno v celorepublikové kampani "Ukliďme svět-ukliďme Česko", kde je od samého začátku. Dále pak se Dubno stará o toky řek a aktivně pořádá pravidelné každoroční úklidové akce. Úklidy jsou plánovány a skládky monitorovány v celém území Národní kulturní památky Ratibořice.

stop hf

Na Dubně sídlí i nezisková organizace Živá voda, z.s. díky níž, vznikla koalice STOP HF. V podstatě jediný národní odpor proti těžbě Břidlicového plynu, metodou Hydraulického frakování v ČR. Za níž stál a dodnes stojí Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, z.s.

Přírodní rezervace Dubno u České Skalice zarůstá rákosím. To může zahubit chráněné orchideje

Přečtěte a poslechněte si reportáž ze srpna 2018(stačí kliknout na obrázek vlevo)