POMÁHÁME PODLE NAŠICH MOŽNOSTÍ

 5.3.2021, kolem 10 hodiny dopoledne, se na nás obrátili přátelé z Ukrajiny a prosí nás o pomoc. Nutně potřebují řešit nynější a hlavně budoucí komunikační problémy v okupovaných zónách. Žádají nás o zajištění vysílaček11.3. časně ráno, bylo vše v pořádku předáno k transportu na Ukrajinu. Formou podpory činnosti našeho spolku bylo vybráno 6 000 Kč. Celková hodnota odeslaného vybavení dosáhla hodnoty 9 816 Kč. Velice si vážíme pomoci a podpory Všech kteří se podíleli na této pomoci. Od začátku března 2022, jsme nabídli a ubytovali čtyři maminky s dětmi z okupovaných částí Ukrajiny. Dětí bylo celkem 8. Dnes již jsou všichni zpátky u svých rodin a neustále nám píší. Dále pak jsme zřídili dva letní kempy s podporou  ČRDM, kterými prošlo více jak třicet Ukrajinských dětí od čtyř do osmnácti let. Naše pomoc tím nekončí a budeme i nadále otevřeni pomoci.

CHCETE-LI NÁS PODPOŘIT